dissabte, 20 d’octubre del 2007

Les petjades de les persones que caminaren juntes mai s'esborren

Autor: Proverbi africà (Kongo).

Equivalents: Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran [ES]

Font: Grup d'Estudis i de reflexió sobre Àfrica (Gerafrica), apartat de proverbis africans.