dijous, 27 d’octubre de 2011

La llengua no pot ser normal si no ho són els individus i si no ho és la comunitat que la parlen

Autor: Joan Solà i Cortassa (Bell-lloc d'Urgell, 1940 - Barcelona, 27 d'octubre de 2010), lingüista català.


Citació completa: [...] jo veig una relació íntima entre la col.lectivitat, els individus i la llengua. La
llengua no pot ser normal si no ho són els individus i si no ho és la comunitat que la parlen.
I sembla innegable que una comunitat no pot tenir una vida normal, plena, tranquil.la i optimista mentre se senti subordinada, mentre visqui amb la sensació que hem dit d'inseguretat, de dependència. Mentre d'una manera o altra accepti aquesta situació i en parteixi com a principi polític d'actuació. No: l'actuació, amb aquest punt de partida, serà
sempre limitada, insatisfactòria, ineficaç, irritant.


Font: Del discurs que va fer al Parlament de Catalunya l'1 de juliol del 2009. Vista al bloc del Gazo, on podeu llegir el discurs complet.

Nota: Avui fa un any que ens va deixar el mestre Solà.

Cap comentari: