dijous, 12 de juliol de 2012

És més fàcil que entri un pobre al regne del cel que no pas un ric. És per això que ara tanta gent acusa l’Església d’haver-se dedicat als difícils

Autor: Jaume Perich i Escala (Barcelona, 1941-1995), humorista gràfic i escriptor català.

Font: Nacional II, Barcelona, 1972.