dissabte, 20 d’agost del 2011

Sovint llegeixo les publicacions temps després de la seva aparició, per la senzilla raó que no puc llegir-ho tot quan acaba de sortir (a més, en última instància, també vaig llegir la Il·líada gairebé tres mil anys més tard)

Autor: Umberto Eco (Alessandria, Piemont, 1932), escriptor italià.

Font: Publicat a l'Avui, dins l'article "Silenci, sisplau", del dijous, 2 de juliol de 2009, pàg. 23).