dijous, 11 d’agost de 2011

Una desgràcia no ve mai sola

Autor: és una citació de la Bíblia.

Equivalents: Abyssus abyssum invoca [LL]