dijous, 27 de desembre de 2007

Allò que sabem és una gota d'aigua; allò que ignorem és l'oceà

Autor: Isaac Newton (1642-1727. Alquimista, matemàtic, físic i filòsof anglès).

Equivalents: Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano [ES].

Font: Tret del lloc web Proverbia.net.