dimarts, 15 de setembre de 2009

Aquestes persones que se us posen davant, que no diuen mai res i que esperen que parleu són perillosíssimes. Són els xafarders professionals

Autor: Josep Pla i Casadevall (Palafrugell, 1897 - Llofriu, 1981), escriptor i periodista català.

Citació completa: Gairebé totes les indiscrecions que hom comet provenen del fet que sovint us trobeu davant persones a les quals no teniu res a dir. Llavors, per dir alguna cosa, per emplenar els buits, dieu coses que mai no hauríeu d'haver dit. Aquestes persones que se us posen davant, que no diuen mai res i que esperen que parleu són perillosíssimes. Són els xafarders professionals -els més sinistres. Em sembla que sobre aquest fet vaig escriure alguna cosa, però ¿on, quan?

Font: Notes disperses (1969).