dimarts, 12 de febrer del 2008

Si fas plans a un any vista, sembra arròs. Si els fas per a dos lustres, planta un arbre. Si són per a tota la vida, educa una persona

Autor: proverbi xinès.

Equivalent: Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para dos lustros, planta un árbol. Si los haces para toda la vida, educa a una persona [ES]

Font: Tret de l'apartat de proverbis del blog d'Àngel Bujosa Bestard.