divendres, 14 d’agost de 2009

La forma e la materia se transmuden ab tots llurs accidents en substància nova composta de noves formes e materies e accidents

Autor: Ramon Llull (Ciutat de Mallorca, 1232/1233 - 1315/1316), prosista, filòsof, poeta i teòleg en llengua catalana.

Font: Vist a l'exposició "Il·luminacions. Catalunya visionària", al CCCB.

Agraïment: Volem donar les gràcies al Xavier Caballé, que ens l'ha fet arribar a través del formulari del Diccitionari. Gràcies!