dijous, 4 de febrer de 2010

Fem “plans de vida”. Abans dissenyàvem plans quinquennals i solucions finals. Val més que cadascú es faci el mal que es mereix

Autor: Abel Cutillas (Vinaixa, 1975), llicenciat en història i filosofia.

Font: Per una literatura capitalista (Acontravent). Vista al bloc de l'Enric Vila.