divendres, 16 d’abril de 2010

Si ara fos temps d'oracles [...]/ un sol conjur seria hoste en la meva ment:/ uns mots en la teranyina de les reixes/ com una flor salvada de la neu

Autora: Maria Àngels Anglada (Vic, 1930 - Figueres, 1999), filòloga i escriptora catalana.

Versos complets: Si ara fos temps d'oracles com és temps de silenci/ un sol conjur seria hoste en la meva ment:/ uns mots en la teranyina de les reixes/ com una flor salvada de la neu.

Font: Poesia completa (2009). Vist a L'efecte Jauss 2.0.