divendres, 22 de juny de 2012

No es dubta que Catalunya paga en tributs, fins i tot més enllà de les lleis de la proporció, més que qualsevol altra província

Autor: Francisco Mariano Nifo (Alcanyís, 1719 - Madrid, 1803), periodista espanyol.

Original: No se duda que Cataluña paga en tributos, aun fuera de las leyes de la proporción, mas que cualquier otra provincia

Font: La Estafeta de Londres, carta tercera. Madrid, 1779. Treta del llibre La persecució política de la llengua catalana (Edicions 62, 1985), de Francesc Ferrer i Gironès. Vista al document 300 anys de persecució del català (ERC).