divendres, 22 de juny de 2012

Que a totes les escoles de primeres lletres, i de gramàtica, no es permetin llibres en llengua catalana, escriure ni parlar en ella dins de les escoles; i excepcionalment aprenguin la doctrina cristiana en la nostra llengua; que per aquests i altres mitjans suaus s'anirà fent comú al Principat

Autor: Consell de Castella, 13 de juny de 1715.

Original: [...] que en todas las Escuelas de primeras letras, y de Gramatica, no se permitan libros en lengua Catalana: escribir ni hablar en ella dentro de las Escuelas; y excepcionalmente aprendan la Doctrina Cristiana en nuestra lengua; que por estos y otros medios suaves se irá haciendo común en el Principado.

Font: Treta del llibre La persecució política de la llengua catalana (Edicions 62, 1985), de Francesc Ferrer i Gironès. Vista al document 300 anys de persecució del català (ERC).