dijous, 30 d’agost de 2007

Com més gran és el porc, més possibilitats té d'acabar a la cassola

Autor: Proverbi xinès.

Font: Jordi Ferrerons a l'article "El Llibre dels Proverbis" de la seva columna de l'Avui "Enraonar", del dia 10/02/1995.