dijous, 30 d’agost de 2007

En política camina sempre discretament deu passes darrera el poder i sense trepitjar-ne l'ombra

Autor: Proverbi xinès.

Font: Jaume Camps a l'article "'Les copains d'abord'" de la seva columna de l'Avui "Cartes creuades", del dia 23/10/1995.