dijous, 30 d’agost de 2007

Quan vull que un assumpte es resolgui, ho encarrego a una persona; quan vull que un assumpte no sigui resolt, nomeno una comissió

Autor: Napoleó Bonaparte.

Font: Fèlix Molina Olivar a l'article "Que va per llarg?" a la "Bústia" de l'Avui del dia 07/04/1996.