divendres, 30 de maig de 2008

L'amor platònic no fou més que una solució fins que s'inventà la píndola

Autor: Jaume Perich i Escala (Barcelona, 1941-1995), humorista gràfic i escriptor català.

Equivalent: El amor platónico no fue más que una solución hasta que se inventó la píldora [ES].

Font: Nacional II, Barcelona, 1972.