dijous, 22 de maig de 2008

Un xec sense fons és com un jardí sense flors

Autor: Jaume Perich i Escala (Barcelona, 1941-1995), humorista gràfic i escriptor català.

Citació completa: Racó poètic. Un xec sense fons és com un jardí sense flors.

Equivalent:
Rincón poético. Un cheque sis fondos es como un jardín sin flores [ES].

Font: Nacional II, Barcelona, 1972.