divendres, 14 de setembre de 2012

Estat d'Espanya, aquest petit Poble Productor, et crida per primera vegada a l'ordre!

Autor: Eugeni d'Ors i Rovira (Barcelona, 28 de setembre de 1881 - Vilanova i la Geltrú, 25 de setembre de 1954), escriptor i filòsof.

Citació completa: El poder pertoca de dret a aquell qui realment crea. A aquell que és autor correspon l’estructura del mot ja és prou eloqüent- la legítima autoritat.
Llibertat del noi a l’escola, dieu? –No llibertat solament, sinó autoritat, en els moments que sia ell, el qui porti la iniciativa, que ell realment, creï, inventi, doni producte efectiu. El mestre, en aquests moments, no solament ha de respectar l’infant, però ha de seguir-lo, obeir-lo. El seu dever és la disciplina. I si a ell manca, resulta un indisciplinat, un revoltat;
Llibertat de Catalunya, dieu? –Com, llibertat! Si Catalunya és realment prenys de futur, si la sabeu viva i activa i creadora, a l’Estat qui la governa hauríem de demanar-li que la respecti? No, sinó que l’obeeixi. Demanem per ella l’autoritat, no solament la llibertat. Si l’Estat es torna, vistes les coses des del punt de vista de mira de la justícia pura, un rebel, un veritable revolucionari.
Estat d’Espanya, aquest petit Poble Productor, et crida per primera vegada a l’ordre!

Font: Segons Salvador Domènech, pertany al "Glosari del 20 de juny de 1916 [Quaderns Crema, 1992] –edició del vespre- i en el del dia 21 –edició del matí (6)–."

Imatge: Efígie d'Ors feta per Frederic Marès (1963).