divendres, 14 de setembre de 2012

El que más sabe siempre está solo. El que va delante siempre está solo.La majúscula ejacula minúscules en fila

Autor: Max Aub Mohrenwitz (París, 2 de juny de 1903 - Ciutat de Mèxic, 22 de juliol de 1972), escriptor hispanomexicà.

Equivalent: La mayúscula eyacula minúsculas en fila. [ES]

Font: Mucha muerte (Cuadernos del Vigía, Granada, 2011). Vista a Documenta minima.