dimecres, 17 d’octubre de 2012

Davant de tant imbècil amb carnet d'opinant, els savis callen

Autor: Pepe Rubianes [José Rubianes Alegret] (Villagarcía de Arousa, 2 de setembre de 1947 - Barcelona, 1 de març del 2009), actor galaicocatalà.

Font: Revista Fotogramas (març del 2007), segons Wikiquote.