dijous, 18 d’octubre de 2012

És oportú recordar a les tietes, i per extensió a tots els opinaires a ultrança, que una de les coses que aprenen a col·legi els aspirants a filòleg és que el conflicte lingüístic és la manifestació en superfície d’un fenomen de més abast i profunditat anomenat substitució lingüística, i que la substitució, si no s’atura, només té un final. Ja us l’imagineu, oi?

Autor: Pau Vidal (Barcelona, 1967), filòleg i escriptor català.

Font: D'un article a Vilaweb (18/10/2012).