dijous, 4 d’octubre de 2012

Hi ha un moment en què tots els obstacles s'esfondren, tots els conflictes s'aparten, i a hom se li ocorren coses que no havia somiat, i llavors no hi ha en la vida res millor que escriure

Autor: Gabriel García Márquez (Aracataca, Magdalena, 6 de març de 1927), escriptor colombià.

Original: Hay un momento en que todos los obstáculos se derrumban, todos los conflictos se apartan, y a uno se le ocurren cosas que no había soñado, y entonces no hay en la vida nada mejor que escribir. [ES]

Font: El olor de la guayaba (1982). Vista a la pàgina Antes que nada, lea i a Wikiquote.