dimecres, 6 de gener de 2010

Si el mosso va mudat | el treball queda penjat

Autor: Antoni Pi (1904-?).

Font: Vista al llibre autopublicat Consells de l'avi (La vida pràctica). Barcelona, 1949. Apartat sobre el sentit comú, pàg. 21.