dissabte, 16 de gener de 2010

Val tant de pràctica un gram | com de teoria un pam

Autor: Antoni Pi (1904-?).

Font: Vista al llibre autopublicat Consells de l'avi (La vida pràctica). Barcelona, 1949. Apartat sobre el sentit comú, pàg. 21.