dimarts, 8 de juny de 2010

Encara que t'ofereixin una part del jaç, no t'hi asseguis

Autor: Proverbi sahrauí.

Equivalents: Aunque te ofrezcan una parte del lecho, no te sientes sobre él [ES]

Transliteració des de l'àrab: Eli encharlak tarfo la tegued alih.

Font: Vist al llibre de Fernando Pinto Cebrián (1997), Proverbios saharauis (Madrid, Miraguano Ediciones).