dimecres, 5 de desembre de 2012

Per neutralitzar els envejosos, hauríem de sortir al carrer amb crosses. Només l'espectacle de la nostra degradació humanitza una mica els nostres amics i els nostres enemicsAutor: Emil Cioran (Raşinari, Transsilvània, 8 d'abril de 1911 - París, 20 de juny de 1995), filòsof romanès.

Equivalent: Para neutralizar a los envidiosos, deberíamos salir a la calle con muletas. Únicamente el espectáculo de nuestra degradación humaniza algo a nuestros amigos y a nuestros enemigos [ES].

Font: Ese maldito yo. Barcelona: Tusquets,  2008.Vista a Documenta minima.