divendres, 21 de desembre de 2012

Puc dir que arribar a les arrels d’un mot i resseguir-ne les seves mutacions formals i semàntiques és de les grans emocions que pot experimentar un lingüista empeltat de diacronista

Autor: Joan Veny i Clar (Campos, 1932), filòleg català especialitzat en dialectologia.

Imatge treta de la UB [Enllaç]
Citació completa: Efectivament, cada paraula té la seva història, com ja deia, fa més d’un segle, Jules Gilliéron, fundador de la geolingüística, referint-se més aviat als mots patrimonials, als quals he dedicat els meus afanys. Puc dir que arribar a les arrels d’un mot i resseguir-ne les seves mutacions formals i semàntiques és de les grans emocions que pot experimentar un lingüista empeltat de diacronista: és el que he fet, entre altres treballs, en el Petit atles lingüístic del domini català, en què es comenta la vida i alteracions dels mots en funció de l’espai i del temps. Ara bé, la incorporació de lèxic especialitzat en desús no crec que pertanyi al TERMCAT.

Font: En una entrevista publicada a la revista Terminalia, núm. 3 (pàg. 32-34).

Nota: Ahir és va fer un homenatge al Dr. Joan Veny pel seu 80 aniversari, a la Universitat de Barcelona.