dijous, 20 de maig de 2010

Francesc Pujols és, en efecte, un dels grans màgics de la caricatura que Catalunya ha produït

Autor: Carles Riba i Bracons (Barcelona, 1893 - Barcelona, 1959), escriptor i humanista català.

Font: Llegida al capítol "Francesc Pujols, llegit entre línies" (p. 115) de Pensar en català de Carles M. Espinalt (Barcelona: El Llamp, 1983).