dimecres, 19 de maig de 2010

Raonar massa capfica; si entre pensada i pensada no hi barregem un xic de broma, n'hi ha per tornar-se boig

Autor: Francesc Pujols i Morgades (Barcelona, 1882 - Martorell, 1962), crític, autor dramàtic, poeta, humanista, historiador, filòsof i escriptor català.

Font: Llegida a la p. 181 del capítol "Pujols arquetipus de Dalí" de Pensar en català de Carles M. Espinalt (Barcelona: El Llamp, 1983).