dilluns, 26 de març de 2012

El patiment és inútil, la mort és irremeiable, i ni l'un ni l'altra no tenen mai cap sentit

Autor: Bukowski, sobrenom de Juan José Cerero, escriptor.

Original: El sufrimiento es inútil, la muerte es irremediable, y ni el uno ni la otra tienen nunca ningún sentido. [ES]

Font: Vista al seu Twitter.