dissabte, 10 de març de 2012

Tot el que és perfecte ens limita per un instant, perquè sentim que no estem al seu nivell; només si després ho acollim en la nostra cultura, si ens ho apropiem amb les nostres forces espirituals i anímiques, se’ns fa agradable i valuós

Autor: Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt, 28 d'agost de 1749 - Weimar, 22 de març de 1832), escriptor alemany i funcionari de la cort de Weimar.

Font: Vista al bloc La casa en obres.