dimarts, 1 de desembre de 2009

Amb graus diversos, el prejudici lingüístic (innocent o programat) és una manifestació del racisme aplicat a les llengües i als seus parlants

Autor: Jesús Tuson Valls (València, 1939 - Barcelona, 5 d'agost de 2017), lingüista català.

Font: A la p. 21 de Mal de llengües. A l'entorn dels prejudicis lingüístics (Barcelona: Empúries, 1988).