dissabte, 12 de desembre de 2009

Si s'entesten a cercar un bé que sigui fora mida, al savi se li dirà insensat i al just, injust.

Autor: Quint Horaci Flac (Venúsia, 65 aC - Roma, 8 aC), poeta llatí.

Equivalent: Insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui, ultra quam satis est, virtutem si petat ipsam [LL].

Font: Epistolae, I, VI, 15-16.

Nota: Citació aportada a través del formulari per Andrea Victrix. Moltes gràcies.