dijous, 24 de desembre de 2009

Si dubtes cada dos per tres | acabaràs per no fer mai res

Autor: Antoni Pi (1904-?).

Font: Vista al llibre autopublicat Consells de l'avi (La vida pràctica). Barcelona, 1949. Apartat sobre el sentit comú, pàg. 21.