dijous, 25 de juny de 2009

M'agradaria que tinguessis més llibres al teu abast

Autor: Jordi Rubió i Balaguer (Barcelona, 1887 - Barcelona, 1982), filòleg, professor i historiador de la literatura catalana.

Font: Llegida a Cartes de la guerra (maig 1938 - gener 1939) (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996). Correspon a una carta escrita al seu fill Manuel Rubió i Lois, destinat al front (12-6-1938).

Nota: Aquestes postals les repartien a l'exposició "Literatures de l'exili. Retorn a Catalunya", que es va poder visitar al Palau Moja de Barcelona des del 21 d'abril al 21 de juny de 2009.