dijous, 30 de juliol de 2009

Consells com els dels pares i el confés | no esperis que te'ls doni ningú més

Autor: Antoni Pi (1904-?).

Font: Vista al llibre autopublicat Consells de l'avi (La vida pràctica). Barcelona, 1949. Apartat sobre la moral, pàg. 20.