diumenge, 26 de juliol de 2009

A la creu no tiris cosses, si no en vols de molt més grosses

Autor: Antoni Pi (1904-?).

Font: Vista al llibre autopublicat Consells de l'avi (La vida pràctica). Barcelona, 1949. Apartat sobre la moral, pàg. 20.