divendres, 3 de juliol de 2009

Quan els pares de la pàtria han partit el gall a trossos, ells es queden amb els talls i el país rosega els ossos

Autor: Anònim.

Font: Pertany al primer número del setmanari satíric ¡Cu-cut! (núm. 1, 2 de gener de 1902). Vista a Biblioaprenent.

Nota: El text original fa:

Quan els pares de la patria

Han partit el gall a trossos,

Ells se queden ab els talls

Y’l país rosega’ls ossos