dissabte, 18 de juliol de 2009

Té més força frai Exemple, que deu sermons en el temple

Autor: Antoni Pi (1904-?).

Font: Vista al llibre autopublicat Consells de l'avi (La vida pràctica). Barcelona, 1949. Apartat sobre la moral, pàg. 20.