dimarts, 28 de juliol de 2009

A mida que posis anys, veuràs del món els paranys

Autor: Antoni Pi (1904-?).

Font: Vista al llibre autopublicat Consells de l'avi (La vida pràctica). Barcelona, 1949. Apartat sobre la moral, pàg. 20.