dijous, 16 de juliol de 2009

Si al pobre fas caritat, tindràs ja mig cel guanyat

Autor: Antoni Pi (1904-?).

Font: Vista al llibre autopublicat Consells de l'avi (La vida pràctica). Barcelona, 1949. Apartat sobre la moral, pàg. 20.