dilluns, 20 de juliol de 2009

Ja pots fer i ja pots dir, en el món has de patir

Autor: Antoni Pi (1904-?).

Font: Vista al llibre autopublicat Consells de l'avi (La vida pràctica). Barcelona, 1949. Apartat sobre la moral, pàg. 20.