dissabte, 31 d’octubre de 2009

La llengua parla del servei de tot lo cos, e la boca menja per sustentació de tot lo cos, així com l'error de cascun membre torna a mal de tot lo cos

Autor: Francesc Eiximenis (Girona, entre 1328 i 1332 - Perpinyà, 1409), frare franciscà i escriptor català.

Font:
A Lo Crestià, dotzè volum, cap. CCCLVIII.