dimecres, 30 de juliol de 2008

El savi no diu el que sap, i el neci no sap el que diu

Autor: Proverbi xinès.

Font: L'agenda 2008 de l'SPL del Govern d'Andorra.