dimarts, 29 de juliol de 2008

Si tot el món consumís la mateixa quantitat d'energia que absorbeixen els països rics, necessitaríem quatre planetes més com la Terra per sobreviure

Autor: Edward O. Wilson (Birmingham, Alabama, 1929), biòleg estatunidenc.

Citació completa: Si tot el món consumís la mateixa quantitat d'energia que absorbeixen els països rics, necessitaríem quatre planetes més com la Terra per sobreviure. El problema rau en el fet que els humans ─al contrari que les formigues, els tèrmits o les baelles─ no funcionem com un superorganisme solidari.

Equivalent: Si todo el mundo consumiera la misma cantidad de energía que absorben los países ricos, necesitaríamos cuatro planetas más como la Tierra para sobrevivir. El problema está en que los humanos -al contrario que las hormigas, las termitas o las abejas- no funcionamos como un superorganismo solidario [ES].

Font: Vista al web d'Eduard Punset, Charlas con...