dissabte, 26 de juliol de 2008

La quadratura del cercle no només és impossible sinó que està molt mal pagada

Autor: Jaume Perich i Escala (Barcelona, 1941-1995), humorista gràfic i escriptor català.

Equivalent: La cuadratura del círculo no sólo es imposible sino que está muy mal pagada [ES].

Font: Nacional II, Barcelona, 1972.