dimecres, 21 de novembre de 2012

Aquella mirada et segueix d'un costat a l'altre, d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra. En efecte, la Gioconda es va quedar amb el tic de vigilar dia i nit el seu adúlter marit


Autor: Marcial Fernández, filòsof i escriptor mexicà.

Original: Esa mirada te sigue de un lado a otro, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En efecto, la Gioconda se quedó con el tic de vigilar día y noche a su adúltero marido. [ES]

Font: Andy Watson, contador de historias. Mèxic: Ficticia, 2005, p. 91. Vista a Palabras mal dichas.