dimarts, 30 d’abril de 2013

A les dones els fereix més la nostra confiança que la nostra desconfiança. Aquesta última només ofèn la seva honestedat, mentre que l'excés de confiança és un afront a la seva capacitat de seducció i a la seva sensibilitat


Autor: Arthur Schnitzler (Viena, 15 de maig de 1862 - Viena, 21 d'octubre de 1931), escriptor i neuròleg austríac.


Equivalent: A las mujeres las hiere más nuestra confianza que nuestra desconfianza. Esta última sólo ofende su honestidad, mientras que el exceso de confianza es una afrenta a su capacidad de seducción y a su sensibilidad. [ES]


Font: Relaciones y soledades. Barcelona: Edhasa, 1998. Vist a Akantilado.