dimarts, 23 d’abril de 2013

Oh, tu que portes una rosa bella al capdavall del pit! Aquesta rosa, per una clivella, ix del roser que amaga ton vestit.

Autor: Josep Carner i Puig-Oriol (Barcelona, 9 de febrer de 1884 - Brussel·les, 4 de juny de 1970), poeta, periodista, autor de teatre i traductor català.


Font: "Revelació". A: "De les profundes minucies". A: El Poble català, any 08, múm. 2174 (16 de febrer de 1911).


Foto: Rose Breast.